Tape the sound

Tuesday, February 9, 2010

Nature in black and whiteEndelig fått scannet en drøss av bilder fra mitt negativ arkiv. Her noen eksempler på hva jeg har liggendes ipå 120 film.