Tape the sound

Tuesday, October 23, 2007

Jorden er flat!

For all del: Jorden er rund, men ikke på den måten vi tror. Jorden er ingen kule, den er flat!
Menneskets hjernevaskprogram heter i dette tilfellet, vitenskapen.
Som kjent, det er ingen skam å snu. De villfarelser man begynte med på 1500 - tallet, har fått fotfeste i den enkle sannhet: Verden vil bedras!
Grekernes verdensbilde bestod av en flat jord i sentrum, omgitt av elven Okeanos. Solen beveget seg over himmelvelvingen fra side til side.
Ptolemaios mente at jorden lå stille midt i universet (ca. 140 e.kr.) Rundt den beveget månen, solen, planetene og stjernene seg. Dette blir kallt for det geosentriske verdensbildet.
Det betyr også at mennesker i det etterhvert så kjente Betlehem og Nazareth forholdt seg til en flat jord. Hvordan så Jesus på dette? Skal ikke komme nærmere inn på det her, men det er verd en bibelsk ettertanke.....
Det geosentriske verdensbildet holdt seg helt frem til 1500 - tallet.
Christoffer Colombus oppdaget Amerika i 1492. Vasco daGama fant sjøveien til India i 1497. Begge var opptatt av muligheten til å seile utfor kanten.... Vitenskapen nyanserte verdensbildet. Kopernikus plasserer solen i sentrum. (ca 1500) Jorden går i bane rundt solen, sammen med andre planeter. Verdensbildet blir heliosentrisk (helios = sol) Dette forsterkes senere av Galileo Galilei (1564-1642), ved skapelsen av den første kikkerten til astronomiske observasjoner.
Det er ikke vanskelig å forholde seg til dette. Selv om jorden går i bane rundt solen, hvorfor i all verden skulle jorden plutselig være en kule?
Isaac Newton (1642-1727) forklarer gravitasjonskraften i 1687. Dette handler om tiltrekningskraften mellom planeter, solsystemet og endog i universet. Men det forklarer fortsatt ikke jorden kuleform.
Basert på Kopernikus og Galilei`s oppdagelser antar vi at jorden er rund som en kule. At jorden går i bane rundt solen kan ikke benektes. Det er fortsatt mulig selv om jorden er rund som en grammofonplate og flat som en pannekake!
Vi må omstille tankegangen til en annen type forståelse, en annen vitenskap.
Vi må begynne med kompassretningen. Mot nord er en illusjon om et slags jordens topp-punkt. Tenker vi oss dette som et sentrum, selve hullet i en grammofonplate, begynner ting å se annerledes ut. Vi lar oss lure av en magnetisk nordpol. I kompasshuset ligger nålen med et magnetfelt på den ene siden. Dette er derfor den tyngste delen av nålen.(størst masse)Massen og tettheten er størst i jordens sentrum. Nord-delen på kompassnålen og jordens sentrum tiltrekkes av hverandre p.g.a. massen (Newton). Det er derfor bevist at nordpolen er sentrum på vår jord. (Se ill.)
Dermed har vi begitt oss inn i begivenhetens sentrum, nordpolen er i midten.
Øst og vest retninger følger "platerillene". Øst den ene veien og vest den andre veien. Og jorden går selvfølgelig rundt. Men i dette perspektivet er det bare å trykke jorden flat.
Det innviklede blir å forklare sørpolen. Hva er dette og hvorfor detter vi ikke utfor "kanten"?!
Det er en enkel og en vanskelig måte å forklare sørpolen på. Jeg velger den enkle her, og kommer tilbake til den vanskelige.
Fakta om sørpolen: Befinner du deg her, vil enhver retning være mot nord. Uansett hvilken vei du velger å gå. Du kan velge nord over Amerika, eller nord over Asia. Det spiller ingen rolle. Det er nord uansett. Sørpolen er derfor hele den ytterste sirkelen på vår flate jord. Ikke bare et punkt på kartet, men hele yttersirkelen rundt. Du befinner deg mer i en tilstand, en som et punkt. I det du beveger deg fra sørpolen er du definert et sted på kartet.(Som å sette ned platestiften, uansett vil den gå innover.) Dette er den enkle forklaringen.


Mange spørsmål, selvfølgelig, i dette med sør-ringen som jordens yttergrense.
Sitter du og prater med en kamerat på hver deres side av "sørpolen", vil dere på kartet være i vær deres ende....
Hvordan er i såfall dette mulig?
Det er enormt mye som skjer i "fysikkboka" her. Men dette har det aldri vært skrevet noe om, før nå: Spiralkraften som gjør dette mulig!
Den kan først og fremst sammenlignes med en tornado. Etthvert menneske er omgitt av spiralkraften. Og som i en tornado - i midten er alt rolig - derfor merker vi den ikke. (Deg i sentrum, omgitt av din spiralkraft.) Rundt deg skjer det veldig mye. (OBS: Dette må ikke forveksles med aura) Utenfor sør-ringen opphører tyngdeloven. Derfor vil spiralene legge seg tett i tett på den siden som er presset mot yttergrensen. All G-kraft vil mot midten. Spiralen trykkes sammen på den ene siden og holder deg på jorda. Dette er enorme krefter som gjør det umulig for mennesker å dette "utfor." Enhver bevegelse blir å sammenligne som en kraftig fjær, som forskyver deg til etthvert punkt i sør-ringen. Dette er en kraft du ikke kjenner på kroppen, akkurat som gravitasjonskraften. Og som tidligere sagt, skulle du være på "sørpolen", vil enhver retning være mot nord, mot midten. Spiralkraften er mitt bidrag til vitenskapen.