Tape the sound

Saturday, September 1, 2007

Hva er tid uten tallrekken?

Hva er tid uten tallrekken? ( tse montasje 65x50 cm, spraymaling og utklippstekst sept 07)
Tallrekken er det eneste universelle mennesket har skapt. Det er det eneste vi kan forholde oss til i store perspektiv. Hva er tid uten tallrekken?