Tape the sound

Friday, June 22, 2007

Bjørn Thorbjørnsen

- Kontraster fascinerer meg. Jeg prøver å få frem lys i bildene. Noe vakkert, noe som åpner opp. Lek og fantasi. Noe abstrakt. Slik at den som ser bildet kan legge sitt eget idet. Tolke det på sin egen måte.
Jeg er selvlært og vil ikke lære så mye teknikk for da er jeg igjen oppe i hodet. Nå skal det være eventyr og drøm.
(Bjørn Thorbjørnsen)
Bjørn Thorbjørnsen er tidligere prest, og driver idag konsulentfirmaet Ordogbilde. Det er tekst og maling som tar Bjørn sin tid nå. Og det er med en viss undring at man må spørre hvorfor det ble maleri.
- Jeg opplever en frihet med bildene som ordene ikke gir. Ordene begrenser ofte det jeg har inni meg. Lettere å få ut stemninger og nyanser. Lettere å få til et samsvar. Et samsvar jeg har slitt veldig med å få til i alle årene med ord.( både som prest og foredragsholder )
Bjørn forteller at han har en lengsel etter lys og åpne horisonter i bildene sine.
- Jeg prøver å få til dette i maleriene mine. Maler intuitivt, og jubler når noe lyser.
En samtale med Bjørn er alltid interessant. Han er både en kamerat og fritenker. Og med en viss nysgjerrighet, lurer jeg på hvor han står åndelig og filosofisk idag...
-Etter mange år med avlæring av de lutherske dogmer begynner feltet å åpne seg igjen. Nå er det åndelighet og eksistensialisme. Ikke fryktbasert religion, men tilstedeværelse og noe universellt.
Ønsker man å ta tråden i denne diskusjonen, anbefaler jeg et møte med Bjørn som er tilstede i hele sommer på utstillingen sin;

Bjørn Thorbjørnsen holder utstilling i Paleèt på Karl Johansgt i Oslo. Åpningstider er tirsdag til fredag 12-17 hele sommeren. Link til hjemmesiden: http://www.ordogbilde.no/