Tape the sound

Tuesday, April 9, 2013

Foto utstilling: Flasken

Velkommen til åpning av min fotoutstilling tirsdag 16. april på Flasken, Nesodden!