Tape the sound

Sunday, July 20, 2008

Ferietid er også tegnetid

Ferietid er også tegnetid. Etter en inspirerende tur til Flatdal i Telemark, satte det igang masse øvelsestegninger. Har ikke peiling på å tegne, men har da funnet en egen måte å gjøre dette på. Tegnet fra tidligere fotos jeg har tatt.
3 eksempler her. Fra øverst til nederst: 1. På vei til Bud (Kulltegning) 2. Huset ved Atlanterhavsveien (Kulltegning) 3. Erdalen i Oppstryn ( Sort-kopitegning)