Tape the sound

Thursday, May 10, 2007

Tilståelsen

En fotobasert tegneserie. Klikk på bildet så får du opp siden større og lesbar.