Tape the sound

Thursday, May 24, 2007

One Armed Tour - Foto

Litt orntli` bilder også. En liten kolleksjon fra turen.