Tape the sound

Monday, April 2, 2007

Foto surrealisme

Dette er kanskje starten på sommerens motiv jakt. Det handler om en verden som ikke er "riktig" Jeg står med ryggen til der hovedmotivet er. Det er fascinerende å se de transparente mulighetene i vinduene. Innsiden såvel som utside/bakside er interessante. Alt i ett surrealistisk foto, selvfølgelig inspirert av malerkunsten. Så tar jeg sjansen på å love en komplett serie på bloggen min i september.