Tape the sound

Thursday, March 8, 2007

12 X Meg Selvportrettserie

12 x meg var et prosjekt som ble gjennomført i 2002. Som prosjektleder inviterte jeg 11 andre fotografer til å ta et selvportrett hver måned, gjennom hele året. Vi sendte hverandre mailer og holdt hverandre oppgradert på hvordan det gikk. Det var gøy å se hvordan det utviklet seg. Ikke minst ble det en vanvittig mye bilder av dette. 12 fotografer med 12 bilder hver.
Det endte opp i en utstilling vi holdt på Strykejernet kunstskole i 2003.
Disse var med: Birger Aune, Unn Christel Berg, Sandra Aslaksen, Henning Jansen, Torbjørn Vidnes, Dag Thrane, Kristin Thallaug, Helene Fjell, Line Gangnæs, May Haukås, Toini Blom og tse.