Tape the sound

Sunday, January 19, 2014

E-Fanzine Tekst og bilder


Litt bilder og tekst i vår moderne verden på nett. Skrevet, fotografert, designet av yours truly.