Tape the sound

Tuesday, June 9, 2009

Franco Fontana

Fargefotografiets levende legende

Av Tom Ståle Engebretsen

 

Franco Fontana`s landskapsbilder evner å imponere. Rendyrkede og fargesterke bilder, gjennom et langt fotografisk liv.

Så er det nå engang slik at mennesker med høyt ego, alltid er interessante å høre på. Fontana fremstod som en slik mann. Selvtillit er ikke mangelvare.

Heller ikke selvmotsigelser.

Et av hans viktige poeng er ikke hvor bildet er tatt, men hva du ønsker å vise. Selv om han beskriver alle steder der bildene er tatt.

Et at av hans visdomsuttrykk lyder å utvikle det han har sett, glemme det han har gjort, for så å gå videre.

Bildene hans viser egentlig noe annet. Det han gjør, det gjør han gjennom mange år.

Men det er vel kanskje det som skaper en identitet med bildene hans. Variasjonene er få, og temaene smale. Likevel blir det en imponerende samling med en fin helhet.