Tape the sound

Tuesday, February 3, 2009

På trykk i Onion !

Alltid gøy med publisitet. Denne gangen har jeg fått et bilde på trykk i Onion. Et gratismagasin som er ute med første nummer nå. I dette bladet finner du mange kreative sjelers arbeid. Og det er lovende unge norske folk med. Hyggelig å være med blant disse. Skal du ha tak i bladet må du lete blant kafeer og klesbutikker i Oslo. Mitt bidrag er fra fotoserien horisont, som er vist et annet sted på bloggen min.