Tape the sound

Tuesday, April 8, 2008

Living innovation

Det er en tilstand. En levende fest. Noe man tror man har glemt. Som kommer inn med musikk og hyggelige folk. Fredagskvelden bærer dit man vil. Sånn omtrent midt i. Her er bildene fra helgen.
(Klikk på collagene, så blir de større)