Tape the sound

Monday, June 11, 2007

Studenten 7/6 Arvika

Studenten i Arvika er noe annet enn å være russ i Norge. Litt mer stil og pyntelighet, men ungdom er ungdom... Forøvrig er min sønn Erik, han med blå roser.