Tape the sound

Sunday, April 1, 2007

Verden er feil

Verden er feil (kulltegning og montasje tse 07)