Tape the sound

Wednesday, April 11, 2007

TørkesnoraI en bakgård...I Oslo...finnes der mye...som gjøres...Tørkesnora...Ordner seg selv

Har fått helt dilla på å lage "filmsnutter" av fotoserier. Dette er siste i rekken.