Tape the sound

Sunday, April 1, 2007

Tekstmelding til Håvard Rem

(En diktparodi av tse)

77
Du gjorde det enkelt
bak tastetrykk på mobilen
det er slutt mellom oss
fortalte du