Tape the sound

Sunday, April 1, 2007

En Stein Mehren erkjennelse

(En diktparodi av tse)

Jeg har elsket meg selv
oftere og dypere enn mine kvinner.
Nå prøver jeg ensomt å forstå,
at lengselen er min drivkraft
mot nye kvinner, mot nye mål
et sted undervegs våkner jeg opp
og kjenner nærhet til de kvinner som elsker meg
derfor blir savnet så stort
når jeg igjen går på nye gater
undrende over dette spørsmålet:
Hvorfor?