Tape the sound

Thursday, April 5, 2007

Du er...

Du er den andre siden speilvendt (Foto og tekst tse)