Tape the sound

Wednesday, March 7, 2007

Marcel Lelienhof

(tse Old Files. På trykk i Norsk fotografisk tidsskrift 2002)

Marcel Lelienhof reiste til England og kom hjem som en anerkjent fotograf. Bergensgutten, som er født i Rotterdam, er i dag en av fotografene hos Tinagent.

Det var et dårlig studietilbud her hjemme, som førte meg til London, forteller Marcel.
Etter ett år på fotolinjen ved folkehøgskolen i Sogndal, pakket Marcel fotobagen og dro til London College of Printing i -88.
-På skolen tok jeg hovedfag i fotografi og reklameteori. Et 5 årig studium som var veldig teoretisk orientert. Det var dyrt å studere, så jeg tok assistentjobber ved siden av. Først og fremst for å kompensere økonomisk, men jeg fikk innsikt i alt fra fashion-fotografering til mat og industrifoto.
Hvorfor ble det foto?
Det var noe jeg bare valgte. Hadde faktisk inspirasjon i tegneserier. De inneholder en ramme, en fortelling som kan overføres til foto.
Hva skulle London komme til å bety for din karriere?
Det viktigste ble nettverket av kontakter. Sammen med 3 studiekamerater startet vi opp et fotostudio i London, East end image factory. Her klarte vi å bygge opp en stor kundemasse. Mye av det som er spennende i England er at man i større grad jobber i team. Du er allikevel nødt til å ha spisse albuer. Det er mange om beinet.
Hvordan kom du selv igang?
Jeg var heldig å vant noen store konkuranser, som førte til omtaler i viktige magasiner. Etterhvert fikk jeg prestisjefyllte jobber blant annet for Vogue og Elle.
Hvilke egenskaper er viktige å ha?
Fotografi er ikke bare å ta bilder. Det kreves en god porsjon sosial intelligens - bli kjent med artister og redaktører. Det handler også om beinhard disiplin. Research, telefoner, holde fokus. Et viktig arbeid er en god portfolio. Kun det beste er godt nok.
Hvordan er det å jobbe i de forskjellige landene?
Her i Norge kunne vi vært mye mer internasjonale. Vi må kaste fra oss jantelovmentaliteten. Den nytter ikke i utlandet. Samtidig er det mange flere involverte i utenlandske prosjekter. Flere mennesker å forholde seg til i hver enkelt jobb.
Hva med din egen fremtid etter 14 år i England?
Jeg ser på Norge som en base. Har reist mye, og det handler i grunnen bare om å pakke sekken og dra. Kunne godt tenke meg å jobbe på oppdrag i land som Sverige, Nederland og Spania.