Tape the sound

Thursday, March 8, 2007

la meg være min øyla meg være min øy

på et liv i tilfeldighet

min frihet skjer

dit dagen vil

se riket komme

se bladene falle

og likevel leve på øverste hylle